Header Portuur

Goed en gevarieerd voortgezet onderwijs in de Achterhoek en Twente

Een inspirerende leeromgeving

Portuur is het bestuur van twee scholengemeenschappen in de regio Lochem, Berkelland en Haaksbergen. Wij bieden goed en thuisnabij voortgezet onderwijs aan op ieder niveau. Voor leerlingen van vandaag en van de toekomst. We streven naar een uitdagende en inspirerende leeromgeving voor alle leerlingen en medewerkers. Een omgeving waarin we elkaar op een veilige en open manier kunnen ontmoeten.

Over Portuur

Een inspirerende leefomgeving
Assink Lyceum en Staring College

Scholen met een eigen visie

Onze scholen bieden een inspirerende en uitdagende leeromgeving. Binnen Portuur werken we veel samen op financieel gebied en HR-gebied, bijvoorbeeld door opleidingen te faciliteren voor onze medewerkers. Ook werken we veel samen met stakeholders in de regio, zoals bedrijven en gemeentes. Door samen te werken verbinden we het onderwijs met de maatschappij en geven we diepgang aan het onderwijsaanbod. Onze scholen geven op een eigen manier invulling hieraan. Voor iedere leerling is er een school in de regio die echt bij hem of haar past. 

Bekijk onze scholen

Op de scholen van Portuur bieden we een inspirerende, uitdagende leeromgeving.

Dirk Speelman
Lid College van Bestuur

Het laatste nieuws

23 december 2021

Bestuurlijke fusie Staring College en Assink lyceum is officieel een feit

De medezeggenschapsraden en raden van toezicht van het Assink lyceum en het Staring College hebben ingestemd met een bestuurlijke fusie. Zo zijn we verzekerd van onderwijs in onze regio dat toekomstbestendig en financieel gezond is. Ouders, leerlingen, medewerkers, externe stakeholders en vakbonden zijn inhoudelijk betrokken bij deze keuze. Vanaf 1 januari 2022 start het nieuwe bestuur onder de naam Portuur.

2 september 2021

Toekomstbestendig onderwijs in onze regio

Het Assink lyceum en het Staring College onderzoeken de mogelijkheden voor een bestuurlijke fusie. Wat betekent dit voor leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers? Wij werken er hard aan om de jongeren in onze regio goed en divers middelbaar onderwijs te bieden, dichtbij huis. Dit willen we doen vanuit een organisatie waar genoeg mogelijkheden en middelen zijn voor extra aanbod, op alle niveaus. Ook buitenschools. En waar voldoende, uitstekende docenten zijn die plezier hebben in hun werk. De krimp in de regio en daling van het aantal leerlingen hebben echter gevolgen voor onze school.

Volledig nieuwsoverzicht

Werken bij Portuur

Wij zijn altijd op zoek naar ambitieuze, talentvolle medewerkers die samen willen werken aan goed en divers onderwijs! Bij ons kunt u rekenen op veel baanzekerheid, goede ondersteuning en ontwikkelmogelijkheden. Wij faciliteren onze medewerkers bijvoorbeeld met goede opleidingen en IT-mogelijkheden. Ook ons team versterken? Bekijk de vacatures!

Bekijk onze vacatures