Over ons

Portuur is het bestuur van twee scholengemeenschappen in de Achterhoek en Twente. De naam Portuur staat voor ‘gelijke, ‘medespeler’, ‘collega’ of ‘teamgenoot’. Wij geloven in de kracht van samenwerking en verbinding met de samenleving. We werken veel samen met stakeholders buiten de organisatie, zoals bedrijven, de culturele sector en gemeentes. Hierdoor kunnen we het onderwijs in onze scholen met de maatschappij verbinden. Het ontwikkelproces van onze leerlingen krijgt zo extra diepgang en het blikveld van leerlingen wordt verbreed.

Over ons

Toekomstbestendig onderwijs in de regio

Samen werken we aan toekomstbestendig onderwijs. Om goed en thuisnabij onderwijs aan te blijven bieden, is samenwerking noodzakelijk. We streven samen met onze scholen en samenwerkingspartners naar een uitdagende en inspirerende leeromgeving voor alle leerlingen en medewerkers. Een omgeving waarin we elkaar op een veilige en open manier kunnen ontmoeten.

We ondersteunen onze scholen bij hun leerprocessen en kijken daarbij goed wat nodig is voor de toekomst. We werken aan diversiteit in het aanbod van onze scholen. Hierdoor kan iedere leerling groeien op zijn of haar eigen manier.

Binnen Portuur mag je zijn wie je bent! Samen bouwen we aan de toekomst van je eigen ontwikkeling en die van de ander!

Gertjan van der Molen
Voorzitter College van Bestuur

Belangrijke thema's

Belangrijke thema’s

Als stichting houden we ons bezig met verschillende thema’s die onze scholen aangaan. Samen werken we aan de diversiteit van het onderwijs, leren op maat, veiligheid, goede huisvesting en aantrekkelijk werkgeverschap.