Portuur tekent intentieovereenkomst met gemeente Haaksbergen op weg naar

58A2e01f C1ad 4E62 A809 2Db43a474159

24 januari 2024

In deze intentieovereenkomst laat de gemeente aan Portuur zien dat de bouw van een nieuwe locatie voor het Assink lyceum voor hen hoge prioriteit heeft.

Na diverse gesprekken met de wethouders onderwijs en onderwijshuisvesting is een samenwerking met de gemeente tot stand gekomen in de vorm van een projectorganisatie, waarin enerzijds de (financiële en ruimtelijke) mogelijkheden voor het sneller realiseren van nieuwbouw in Haaksbergen wordt verkend en anderzijds wordt gekeken hoe het gebouw aan de Bouwmeester, in afwachting van de nieuwbouw, een upgrade kan krijgen om het klimaat te verbeteren en hal, entree en kantine een eigentijdse en gezellige uitstraling te geven. Dit is temeer van belang nu in 2025 ook de leerlingen van de Van Brakelstraat zullen verhuizen naar de Bouwmeester.

De projectgroep, om het klimaat en de staat van het gebouw aan de Bouwmeester te verbeteren is inmiddels gestart. In de voorjaarsvakantie wordt een begin gemaakt met het plaatsen van luchtbehandelingskasten om het binnenklimaat te verbeteren. 

Ga terug