Bestuur

Onze stichting wordt bestuurd door een eenhoofdig College van Bestuur (CvB). De bestuurder is verantwoordelijk voor de prestaties van Portuur en een relevant beleid voor de aangesloten scholen, beslist over het onderwijsaanbod en ondersteunt de scholen bij het geven van goed en divers onderwijs. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Per 1 oktober 2022 is dhr. J.D.G. (Gertjan) van der Molen bestuurder van de Stichting Portuur. 

Voorzitter College van Bestuur Portuur
Gertjan van der Molen