Contact

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over onze stichting? Bekijk hier hoe u contact met ons op kunt nemen.

 

Staring College Herenlaan (1)

Bezoekadres

Stichting Portuur
Herenlaan 2
7271 NR Borculo

E-mailadres: info@portuur.nl

Neem contact op met ons stafbureau of overige afdelingen

Heeft u een vraag over IT, financiën, HR, kwaliteitszorg, de GMR of het bestuur? Dan vindt u hier de contactgegevens van ons stafbureau, de GMR en het bestuur.

Afdeling IT

E-mailadres: servicedeskit@portuur.nl

Afdeling HR

E-mailadres: servicedeskhr@portuur.nl
Telefoonnummer: 088 - 888 5401 

Financiën & Control

E-mailadres: servicedeskfenc@portuur.nl
Telefoonnummer: 088 - 888 5403 

Facilitair & Huisvesting

E-mailadres: w.colenbrander@portuur.nl

Kwaliteitszorg

E-mailadres: o.vanvliet@portuur.nl 

GMR

E-mailadres: l.rupert@portuur.nl

Bestuur

E-mailadres: g.vandermolen@portuur.nl 
E-mailadres bestuursondersteuner/secretariaat: l.rupert@portuur.nl

Voor vragen over de Internationale Schakelklas (ISK)

E-mailadres: i.lansink@portuur.nl 


Externe vertrouwenspersoon

Anne Overbeek (Buro Overbeek)
Telefoonnummer: 06-30 64 25 68
E-mailadres: anne@burooverbeek.nl

Inspectie van het onderwijs

Vragen over onderwijs | (0800) 8051 (gratis) | info@owinsp.nl

Meldpunt vertrouwensinspecteurs | (0900) 111 3 111 (lokaal tarief) voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld.