Contact

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over onze stichting? Bekijk hier hoe u contact met ons op kunt nemen.

 

Staring College gebouw

Bezoek-/postadres

Bezoekadres (per 5 maart 2024): 
Zutphenseweg 108
7241 SE Lochem 
 
Postadres:
Postbus 173
7240 AD Lochem

E-mailadres: info@portuur.nl

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met ons stafbureau 

Heeft u een vraag over IT, financiën, HR, kwaliteitszorg, de GMR of het bestuur? Dan vindt u hier de contactgegevens van ons stafbureau, de GMR en het bestuur.

Afdeling IT & Huisvesting                                              

E-mailadres afdeling IT: servicedeskit@portuur.nl
E-mailadres huisvesting & facilitair: w.colenbrander@portuur.nl

Afdeling HR

E-mailadres: servicedeskhr@portuur.nl
Telefoonnummer: 088 - 888 5401 

Financiën & Control

E-mailadres: servicedeskfenc@portuur.nl
Telefoonnummer: 088 - 888 5403 

Kwaliteitszorg

E-mailadres: o.vanvliet@portuur.nl 

Formatie & Onderwijslogistiek

Emailadres: k.tenbreteler@portuur.nl 

College van Bestuur

E-mailadres: g.vandermolen@portuur.nl 
E-mailadres bestuursondersteuner/bestuurssecretariaat: l.rupert@portuur.nl

Voor vragen voor en over GMR & Raad van Toezicht

E-mailadres: l.rupert@portuur.nl

Voor vragen over de Internationale Schakelklas (ISK)

E-mailadres: w.baalbaki@portuur.nl 


Externe vertrouwenspersoon

Anne Overbeek (Buro Overbeek)
Telefoonnummer: 06-30 64 25 68
E-mailadres: anne@burooverbeek.nl

Inspectie van het onderwijs

Vragen over onderwijs | (0800) 8051 (gratis) | info@owinsp.nl

Meldpunt vertrouwensinspecteurs | (0900) 111 3 111 (lokaal tarief) voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld.